BYFORENINGEN ODENSE

 

BYFORENINGEN ODENSE  har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.

Dette søges realiseret gennem afholdelse af møder og ekskursioner samt lejlighedsvis ved dannelse af interessegrupper.

Desuden søger foreningen at realisere sit formål ved at indgå i forskellige former for samarbejde såvel med private som med offentlige institutioner.

Plant et Træ, Odense - en del af Byforeningen.

I 2016 blev Plant et Træ, Odense, en del af Byforeningen. Plant et Træ har derfor en permanent repræsentant i bestyrelsen og samtidigt sin egen konto, der kan bruges i overenstemmelse med Plant et Træs kommissorium, der blev vedtaget på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016:

  • Bidrage med opmærksomhed omkring træer i Odense.
  • Være medvirkende ved plantning af træer ved særlige begivenheder i Odense.
  • Følge med i Odense Kommunes by-træsstrategi.
  • Fundraise midler der kan understøtte Byforeningens fokus på plantning af træer.
  • Plant et Træ, Odense er medlem af den landsdækkende organisation Plant et Træ, hjemmehørende i København

Byforening Odense • Formand Sharon Fisher • info@odensebyforening.dk  • 25 71 17 91