Kontingent 100 kr./ person / år. 

Indbetaling på konto i Sydbank: Reg.nr. 6845 kontonr. 1003047 

Landsforeningen for Bygnings – og Landskabskulturs blad by&land kan bestilles her. Vælg abonnement via medlemsforening (90kr)

Byforeningen for Odense • Formand Sharon Fisher • info@odensebyforening.dk  • 25 71 17 91