Kommende arrangementer

           180201_Kurvemagerhuset_FW59819.jpg                   Foto: Flemming Wedell                        

Besøg i Helvig Hardenbergs Gård 

Kurvemagerens hus Nørregade 15.

Torsdag den 15. marts kl.15.

Et eksklusivt arrangement for kun 14 personer.    

Efter først til mølle princippet. 

Mødegebyr 20 kr.       

Huset, der ejes af P. Lindegaard Poulsen, er renoveret gennem lang tid under ledelse af arkitekt Steen Frederiksen, der vil fortælle om processen.

Huset er ombygget gennem flere hundrede år, og man har fundet spor af den oprindelige bygning.

Huset blev fredet i 1919.

Tilmelding Jens Ulrik jens.ulrik@live.dk, tlf. 28 85 48 17  UDSOLGT

 

Besøg i Danske Bank  Flakhaven 1. Tirsdag den 20. marts kl. 16-ca.17.30. Mødegebyr 20 kr./40 kr.

180123_DB Flakhaven_web_FW59822.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Flemming Wedell

Den smukke røde bygning overfor Rådhuset indeholder i dag Danske Banks hovedsæde på Fyn.

Områdedirektør, Steen Møller Hansen, har tilbudt Byforeningens medlemmer en rundvisning i huset. En unik mulighed for at besøge bygningen, inden den fraflyttes sidst i april. Den markante bygning er solgt til andet formål.

Mødested ved hovedindgangen overfor Rådhuset.   

Tilmelding Jens Ulrik jens.ulrik@live.dk, tlf. 28 85 48 17

Langelinie tur                 

Lørdag den 14. april kl. 10. Mødested hjørnet af Kastanievej/Langelinie.

Mødegebyr 20 kr./40 kr.

Anlægsgartner, Erik Simonsen, vil fortælle om de nyanlagte plantefelter og mange spændende træer og planter, der møder en på turen.

Tilmelding Jens Ulrik jens.ulrik@live.dk, tlf. 28 85 48 17

LAR Langelinie.jpg

                                                                                                                                                                                                                foto: VandCenter Syd

 Planlagte arrangementer 

   - Generalforsamling på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr Boulevard 15, mandag den 30. april kl. 19 – 22.00

   - Gerthasminde torsdag den 17. maj kl. 17.


Oplysningsskilt Klingenberg.jpgOplysningstavle
opstilles snart ved Eventyrbænkene på Platanpladsen overfor Domkirken.

Et langt forarbejde er endt med dette flotte resultat.

Skiltet er udarbejdet i samarbejde med Odense Bys Museer, så designet følger de andre skilte, Odense Kommune har opsat på historiske steder. Teksten er på dansk, engelsk og kinesisk.

2.april 2003 modtog Odense By 13 bænke med bronzerelieffer fra H.C. Andersens eventyr, udført af bil-ledhugger Ejler Madsen (1939-2011).  De eventyrlige bænke blev skænket af Byforeningen for Odense.

Bænkene er designet af foreningens mangeårige formand, Poul Karmdal.                                                                                                                          Klik her for at se et større billede

 

Læs Byforeningens nyeste Nyhedsbrev.

Byforeningen for Odense • Formand Lis Andreasen • lis.andreasen2@gmail.com • 66119040