ByogVandOdense_Logo_Orange.jpg


By & Vand Odense er en netværksgruppe med erfarings-/vidensdeling blandt byens foreningsformænd for grund-/vand-/ejer-/lejerforeninger. By & Vand Odense er et selvstændigt netværk med reference til Byforeningen.
Netværkets valgte talsmand er arkitekt Hans Toksvig Larsen.

I mødet mellem byens foreningers formænd løses de mange enslydende problemer, foreningernes individuelle problemer, samt nye ideer og initiativer opstår. Ved fælles i netværksgruppen at arbejde med Odenses mange bydele vil forståelsen for hinanden vokse, og byen blive samlet.

Netværksgruppen, som mødes 4 gange årligt, ses som en konstruktiv sparringspartner for kommunen med et årligt borgmestermøde med afrapportering af tværgående prioriteter. Her deltager netværkets talsmand samt 2 repræsentanter for Byforeningen. Byforeningen støtter netværket med kompetencer og kvalifikationer gennem Landsforeningen By & Land – i forhold til viden om planlovgivningen, byudviklingsprocesser m.v.

Hans_Toksvig_Larsen.jpg Blank.gif

Hans Toksvig Larsen
Arkitekt
Tlf. 28 11 59 17
Mail. Hans.Toksvig@gmail.com
Byforening Odense • Formand Sharon Fisher • info@odensebyforening.dk  • 25 71 17 91