Hvis du interesserer dig for den by du bor i og er interesseret i:

  - byens udvikling og forandring
  - at være med til at passe på bevaringsværdige miljøer i Odense
  - at besøge steder i Odense, som du umiddelbart ikke har adgang til at besøge
  - at møde mennesker, der lige som dig er interesseret i Odense

så meld dig ind i Byforeningen for Odense.

  - du vil modtage nyhedsbreve, som informerer om arrangementer og bestyrelsens arbejde
  - du kan deltage i den årlige generalforsamling og være med til at præge arbejdet i foreningen.

Indmeldelse ved kassereren. Kampangne tilbud 100 kr.

Byforeningens kontonummer: 6845  konto nr. 1003047

Byforeningen for Odense • Formand Sharon Fisher • info@odensebyforening.dk  • 25 71 17 91