Læs eller download seneste Nyhedsbrev                 

                  Besøg i Helvig Hardenbergs Gård Kurvemagerens hus, Nørregade 15. Torsdag den 15. martskl.15.   

                  - Et eksklusivt arrangement for kun 14 personer. Efter først til mølle princippet. Mødegebyr 20 kr. Udsolgt

                  Langelinie tur lørdag den 14. april kl. 10. Mødested hjørnet af Kastanievej/Langelinie. Mødegebyr 20 kr./40 kr.

                  Anlægsgartner, Erik Simonsen, vil fortælle om de nyanlagte plantefelter og mange spændende træer og planter, der

                  møder en på turen.

                  Besøg i Danske Bank  Flakhaven 1Tirsdag den 20. marts kl. 16-ca.17.30.   Mødegebyr 20 kr/40 kr  

             

Kontingent 2018

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om et kontingent på 100 kr./ person.

Ved indbetaling af 1. rate er der adgang til generalforsamlingen, hvor kontingent forslaget kommer til afstemning. Vedtages bestyrelsens forslag vil 1. rates indbetaling dække kontingentet for hele 2018.

Bladet by&land betales der ekstra for. Prisen for 2018 er 85 kr. og besluttes af Landsforeningen For Bygnings – og Landskabskultur.

Indbetaling af kontingent på konto i Sydbank: Reg.nr. 6845 kontonr. 1003047 

Læs foreningens høringssvar

Byforeningen for Odense • Formand Lis Andreasen • lis.andreasen2@gmail.com • 66119040