Download  seneste Nyhedsbrev   

                  Bygningsfredningsloven fylder 100 år. Byforeningen fejrer jubilæet med et spændende arrangement i                                         Jernbanegade 13. Torsdag den 26. april  kl. 17. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

                  

                  Generalforsamling på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr Boulevard 15, mandag den 30. april kl. 19 – 22.00

                  - Under generalforsamling kan du læse om bestyrelsens forslag til kontingent ændringer

                  

                  Langelinie tur ændret til torsdag den 24 maj kl 19.00. Mødested hjørnet af Kastanievej/Langelinie.

                  Mødegebyr 20 kr./40 kr.

                  Anlægsgartner, Erik Simonsen, vil fortælle om de nyanlagte plantefelter og mange spændende træer og planter, der

                  møder en på turen. 

             

Kontingent 2018

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om et kontingent på 100 kr./ person.

Ved indbetaling af 1. rate er der adgang til generalforsamlingen, hvor kontingent forslaget kommer til afstemning. Vedtages bestyrelsens forslag vil 1. rates indbetaling dække kontingentet for hele 2018.

Bladet by&land betales der ekstra for. Prisen for 2018 er 85 kr. og besluttes af Landsforeningen For Bygnings – og Landskabskultur.

Indbetaling af kontingent på konto i Sydbank: Reg.nr. 6845 kontonr. 1003047 

 

Byforeningen for Odense • Formand Lis Andreasen • lis.andreasen2@gmail.com • 66119040