Aktuelt

             CarlsLund_web_forsideFW53343.jpg       Frederiksminde_web_forside_FW59300.jpg

Kontingent 2018

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om et kontingent på 100 kr./ person.

Ved indbetaling af 1. rate er der adgang til generalforsamlingen, hvor kontingent forslaget kommer til afstemning. Vedtages bestyrelsens forslag vil 1. rates indbetaling dække kontingentet for hele 2018.

Bladet by&land betales der ekstra for. Prisen for 2018 er 85 kr. og besluttes af Landsforeningen For Bygnings – og Landskabskultur.

Læs seneste Nyhedsbrev

Læs foreningens Høringssvar

Byforeningen for Odense • Formand Lis Andreasen • lis.andreasen2@gmail.com • 66119040