Om foreningen
 
Arrangementer
 
Odin prisen
 
Bladarkivet
 
Planer
 
Links
 
Odense-billeder
 
 

 
 

BYFORENINGEN FOR ODENSE
har til formål at arbejde med emner
vedrørende Odense Bys liv i fortid,
nutid og fremtid, øge interessen her-
for og fremme bevaring og udvikling
af kulturhistoriske og æstetiske
værdier.

Dette søges realiseret gennem af-
holdelse af møder og ekskursioner
samt lejlighedsvis ved dannelse af
interessegrupper.

Desuden søger foreningen at reali-
sere sit formål ved at indgå i forskel-
lige former for samarbejde såvel med
private som med offentlige institutioner.


Klik for Flemming Wedells:
Billeder fra Byforeningens
40 års jubilæum 2016


Billeder fra By og Lands
årsmøde 2016 i Odense

 

September 2016                                  Foto: Flemming Wedell©
 

Læs medlemsbladet online klik her! 


Ny Stationsvej
klik på billedet og læs!
   


Letbanevisioner
klik på billedet og læs!
   


Kompan
torsdag d. 27. okt. kl. 17.00
Læs mere


Sct. Hans Kirke
torsdag den 17. nov. kl. 19.00
Læs mere


NB!
Begge besøg er udsolgt.

 
 

 Byforeningen for Odense,  Læssøegade 13, 3.th.,  5000 Odense C,   tlf: 66 11 50 40,   post@odensebyforening.dk


 

free webpage counters