Om foreningen
 
Arrangementer
 
Odin prisen
 
Bladarkivet
 
Planer
 
Links
 
Odense-billeder
 
 

 
 

BYFORENINGEN FOR ODENSE
har til formål at arbejde med emner
vedrørende Odense Bys liv i fortid,
nutid og fremtid, øge interessen her-
for og fremme bevaring og udvikling
af kulturhistoriske og æstetiske
værdier.

Dette søges realiseret gennem af-
holdelse af møder og ekskursioner
samt lejlighedsvis ved dannelse af
interessegrupper.

Desuden søger foreningen at reali-
sere sit formål ved at indgå i forskel-
lige former for samarbejde såvel med
private som med offentlige institutioner.


Klik for Flemming Wedells:
Billeder fra Byforeningens
40 års jubilæum 2016


Billeder fra By og Lands
årsmøde 2016 i Odense

  Byforening igennem 40 år!

april 2016                                              tegning © Kristian Isager
 

Læs medlemsbladet online klik her!

Klik for supplerende oplysninger
om Generalforsamling 2016: 


Letbanevisioner
klik på billedet og læs!
   


Havnebadet
torsdag d. 28. apr. kl. 17
Læs mere


Tidl. off. slagtehuse
tirsdag den 10. maj
Læs mere


Botaniske Odense
mandag den 6.juni. maj
Læs mere

 
 

 Byforeningen for Odense,  Læssøegade 13, 3.th.,  5000 Odense C,   tlf: 66 11 50 40,   post@odensebyforening.dk


 

free webpage counters