Om foreningen
 
Arrangementer
 
Odin prisen
 
Bladarkivet
 
Planer
 
Links
 
Odense-billeder
 
 

 
 

BYFORENINGEN FOR ODENSE
har til formål at arbejde med emner
vedrørende Odense Bys liv i fortid,
nutid og fremtid, øge interessen her-
for og fremme bevaring og udvikling
af kulturhistoriske og æstetiske
værdier.

Dette søges realiseret gennem af-
holdelse af møder og ekskursioner
samt lejlighedsvis ved dannelse af
interessegrupper.

Desuden søger foreningen at reali-
sere sit formål ved at indgå i forskel-
lige former for samarbejde såvel med
private som med offentlige institutioner.


Klik for Flemming Wedells:
Billeder fra Byforeningens
40 års jubilæum 2016


Billeder fra By og Lands
årsmøde 2016 i Odense

  Byforening igennem 40 år!

april 2016                                              tegning © Kristian Isager
 

Læs medlemsbladet online klik her!

Klik for supplerende oplysninger
om Generalforsamling 2016: 


Letbanevisioner
klik på billedet og læs!
   


Campus kollegiet
torsdag d. 23. maj kl. 18
Læs mere


Botaniske Odense
mandag den 6.juni kl. 18
Læs mere


Nyt blad og nye arrange-
menter 3. september, hvor
tilmeldingerne også starter!

 
 

 Byforeningen for Odense,  Læssøegade 13, 3.th.,  5000 Odense C,   tlf: 66 11 50 40,   post@odensebyforening.dk


 

free webpage counters